DSC 9134

Vyhledávání

Teplospol

Teplospol

K dnešnímu dni zásobujeme teplem a ohřevem vody
6628 DOMÁCNOSTÍTel: +420 384 371 111
E-mail: info@teplospol.cz
vp_logo_www_cb.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Vyhledávání

Poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů za teplo

ceny

Vážení odběratelé,

podle Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. ze dne 24.8. 2022 mohou zákazníci, kteří mají se společností Teplospol a.s. uzavřenou smlouvu na dodávku tepla požádat o příspěvek na úhradu nákladů za teplo. Podrobnosti k podmínkám poskytnutí příspěvku jsou uvedeny níže.

Výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo je 4500 Kč za odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě nebo na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení.

Podmínky pro přiznání příspěvku na teplo jsou následující:

1/ sjednaná dodávka tepla do odběrného místa zákazníka v teplárenství k 30.9. 2022
2/ písemná žádost zákazníka v teplárenství o zohlednění příspěvku na teplo

Pokud splňujete podmínku č. 1 (máte se společností Teplospol a.s. uzavřenou smlouvu na dodávky tepla), žádáme Vás o řádné vyplnění a zaslání žádosti, kterou přikládáme jako přílohu ikona souboruzde.

 

Způsob doručení vyplněné žádosti (zvolte pouze jeden způsob):

  • písemně na adresu Teplospol a.s., sídliště Vajgar 585/III, 377 01 Jindřichův Hradec
  • na email prispeveknateplo@teplospol.cz (žádost musí být podepsaná buď uznávaným elektronickým podpisem nebo musí zachycovat věrný a čitelný obraz listiny opatřené vlastnoručním podpisem)
  • prostřednictvím datové schránky jahtt89

Termín pro doručení vyplněné žádosti:

  • nejpozději do 30.11. 2022

Při splnění výše uvedených podmínek Vám budeme příspěvek na teplo v souladu s Nařízením vlády č. 263/2022Sb. zohledňovat ve fakturaci dodaného tepla od 1. února 2023.

Zároveň uvádíme, že může ještě ze strany státu dojít k úpravě výše uvedeného nařízení. Proto Vás žádáme, abyste žádosti o poskytnutí příspěvku zasílali až v průběhu listopadu 2022. V případě změny podmínek Vás budeme informovat.

Předem děkujeme za spolupráci.


TEPLOSPOL a.s.


25.9.2022 12:04:03 | přečteno 965x | Vladislav Sochna
 

Kde nás najdete?

Teplospol a.s.

sídliště Vajgar 585/III 37701 Jindřichův Hradec
: 25171283
DIČ: CZ25171283
E-mail: info@teplospol.cz
Id datové schránky: jahtt89
Číslo bankovního účtu: 266556436/0300
Telefon: 384 371 111
Fax: 384 321 506

Kontaktní formulář

Bližší informace o zpracování vyplněných údajů zde.

load