DSC 9134

Vyhledávání

Teplospol

Teplospol

K dnešnímu dni zásobujeme teplem a ohřevem vody
6628 DOMÁCNOSTÍTel: +420 384 371 111
E-mail: info@teplospol.cz
vp_logo_www_cb.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Vyhledávání

Aktuality

Rekonstrukce teplovodu na sídlišti U Nádraží v Jindřichově Hradci

Pro udržení příznivých cen za dodávky tepla pro koncové zákazníky, je potřeba každoročně investovat do modernizace zdrojů vytápění a teplovodních rozvodů CZT. Ani v letošním roce tomu nebude jinak.

Se začátkem letních prázdnin, tedy 1.7.2020, budou zahájeny stavební práce na další z etap modernizace teplovodních rozvodů CZT na sídlišti U Nádraží v Jindřichově Hradci. Tentokrát se bude jednat o úsek z křižovatky u objektu bývalé České pojišťovny, podél bytového domu čp. 789 -794/II. Stavební práce budou probíhat na stávajícím parkovišti a v komunikaci. Jelikož se jedná o velmi stísněný prostor a stávající vedení je uloženo v prefabrikovaných kanálech, které bude nutno obnažit, budou práce probíhat za úplné uzavírky ulice. Pro pěší budou chodníky podél bytového domu zachovány. Při provádění oprav teplovodních přípojek pak budou v místech, kde dojde k překopu chodníku, osazeny přechodové lávky. Obslužnost budov občanské vybavenosti pro zásobování bude z Jarošovské ulice zachována. Veškeré stavební a montážní práce bude zajišťovat vybraný zhotovitel, Jemnická Stavba, a.s. Po obnažení teplovodních kanálů bude ze stávajícího potrubí odstraněna tepelná izolace a zároveň budou probíhat práce na novém teplovodním potrubí, které bude již provedeno z předizolovaného potrubí a jehož segmenty se předpřipraví ještě před pokládkou do stávající trasy. Jelikož nejde ve stávajícím kanálu ponechat původní potrubí, bude společnost Teplospol, a.s. nucena přerušit dodávku tepla pro výrobu teplé vody během demontáže stávajícího potrubí a montáže nového. Celá odstávka dodávek tepla do bytových domů by neměla přesáhnout 14 kalendářních dní, během kterých dojde k demontáži stávajícího potrubí a zároveň dojde k montáži potrubí nového. Po provedení nezbytných zkoušek nového teplovodu, během kterých již bude teplo odběratelům dodáváno, dojde ke zpětným zásypům teplovodu a k opravám povrchů komunikace, parkoviště a chodníků. Předpokládá se, že výměna teplovodního potrubí bude provedena v období letních prázdnin, následné stavební práce, zásypy, opravy konstrukčních vrstev, opravy povrchů chodníků, parkovišť a komunikací budou provedeny v měsících září a říjnu. Před předáním dokončené stavby zhotovitel dokončí i terénní úpravy stavbou dotčených zelených ploch. Dokončení stavby se předpokládá do 30.10.2020.

Všem dotčeným vlastníkům nemovitostí a uživatelům bytů, ve stavbou dotčené lokalitě, se předem omlouváme za dočasný diskomfort, který bude stavbou vyvolán. Nicméně věříme, že provedením modernizace teplovodu v dotčené lokalitě, zlepšíme komfort v dodávkách tepla a snížíme riziko vznikajících poruch na minimum.

Za společnost Teplospol, a.s. – investiční oddělení společnosti.


19.6.2020 14:16:37 | přečteno 403x | Vladislav Sochna
 

Kde nás najdete?

Teplospol a.s.

sídliště Vajgar 585/III 37701 Jindřichův Hradec
: 25171283
DIČ: CZ25171283
E-mail: info@teplospol.cz
Id datové schránky: jahtt89
Číslo bankovního účtu: 266556436/0300
Telefon: 384 371 111
Fax: 384 321 506

Kontaktní formulář

Bližší informace o zpracování vyplněných údajů zde.

load