DSC 9134

Vyhledávání

Teplospol

Teplospol

K dnešnímu dni zásobujeme teplem a ohřevem vody
6628 DOMÁCNOSTÍTel: +420 384 371 111
E-mail: info@teplospol.cz
vp_logo_www_cb.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Vyhledávání

Aktuality

Proč teplo od nás ?

Proč je a bude teplo od Teplospolu a.s. výhodné ?

Dlouhodobým cílem společnosti Teplospol a.s. je spokojenost našich odběratelů. Proto se snažíme ceny za dodávky tepla nezvyšovat. Naopak je naši snahou ceny držet minimálně na stejné úrovni, spíše je ale snižovat. Cena tepla od naší společnosti nepatří zdaleka k nejvyšším, ve skutečnosti je nepatrně nadprůměrná, avšak plně srovnatelná s výtopnami, jinými obdobnými místy či distributory v ČR. Naproti tomu však naši cenu za teplo nelze porovnávat s cenou vyrobeného tepla tepláren, kde je hlavním předmětem výroby elektřina a teplo je vedlejším produktem.

Proto je naším úkolem neustálá optimalizace nákladů, investice do moderních, efektivních zdrojů vytápění vč. rozvodné sítě a v neposlední řadě i snaha zachovat nebo rozšiřovat počet spokojených odběratelů námi dodávané tepelné energie.

Níže uvádíme hlavní argumenty, proč je a nadále i bude teplo od naší společnosti výhodné:

Komplexní cena za teplo bez dalších dodatečných položek

Cena za teplo dodávané naší společností je komplexní, úplná. Jsou v ní obsaženy veškeré oprávněné náklady, tj. na palivo, energie, materiál, mzdy, opravy, údržbu veškerého zařízení, pojištění, pravidelné servisní prohlídky, zákonem nařízené revize, odpisy zařízení apod.

Tato cena podléhá cenové regulaci (Zákon o cenách č. 526/1990 Sb., cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu) a dozoru státních orgánů. Cena je tak věcně usměrňovaná. Do ceny lze tedy promítnout pouze DPH, zisk a především ekonomicky oprávněné náklady (viz výše). Do ceny tepla tedy nelze promítnout jakékoliv náklady nebo položky, jak se někteří mohou mylně domnívat nebo domnívají. V cenovém porovnání s individuálními zdroji vytápění dosahuje Teplospol a.s. příznivějších cen za dodávky paliva a elektrické energie, což si řada odběratelů možná ani neuvědomuje.

Bezpečnost, pohodlí a spolehlivost

Teplo dodávané naší společností je pro odběratele bezpečné a pohodlné. Objekty vytápěné naším teplem nejsou ohrožovány výbuchem, požárem ani zplodinami nedokonalého spalování. Odběratelům odpadají i starosti se zajištěním tepelné pohody. Zjednodušeně lze říci, že jedinou činností odběratelů je otočení termoregulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony.

Dalším důležitým aspektem při odebírání tepla od naší společnosti je jeho spolehlivost a stabilita. Tepelná soustava je zabezpečena záložními zdroji tepla, které v případě výpadku zajistí nepřetržité, plynulé dodávky. Námi provozovaný systém CZT zajišťuje dodávky tepla i při extrémních klimatických podmínkách, kdy je teplota otopné a užitkové vody stále dostatečně vysoká.

Šetrnost k životnímu prostředí

Většina tepla dodávaného soustavou CZT se vyrábí ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou, šetří se tak palivo a zlepšuje se kvalita ovzduší.

Šetrný přístup k životnímu prostředí v každé z obhospodařovaných cenových lokalit je pro naši společnost prioritní. Tepelnou energii společnost Teplospol a.s. vyrábí, nakupuje a rozvádí s ohledem na maximální využitelnost paliva s co nejmenším vlivem na ovzduší.

Všechny zdroje provozované společností Teplospol a.s. splňují přísné emisní limity. Při výrobě tepelné energie společnost využívá i přínosů z provozu svých kogeneračních jednotek.
Tepelné zdroje pro výrobu tepla a s tím související rozvodná zařízení jsou neustále společností Teplospol a.s. udržována v předepsaném provozně technickém stavu. Na těchto zařízeních jsou pravidelně prováděny předepsané revize, kontroly apod.
28.8.2015 12:16:04 | přečteno 5377x | Vladislav Sochna
 

Kde nás najdete?

Teplospol a.s.

sídliště Vajgar 585/III 37701 Jindřichův Hradec
: 25171283
DIČ: CZ25171283
E-mail: info@teplospol.cz
Id datové schránky: jahtt89
Číslo bankovního účtu: 266556436/0300
Telefon: 384 371 111
Fax: 384 321 506

Kontaktní formulář

Bližší informace o zpracování vyplněných údajů zde.

load