DSC 9134

Vyhledávání

Teplospol

Teplospol

K dnešnímu dni zásobujeme teplem a ohřevem vody
6628 DOMÁCNOSTÍTel: +420 384 371 111
E-mail: info@teplospol.cz
vp_logo_www_cb.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Vyhledávání

Aktuality

(Ne)Výhody vlastní kotelny

Je teplo z vlastní plynové kotelny skutečně výhodné?

Co se týče posuzování výhodnosti odpojení, které vychází z nabídek na realizaci těchto kotelen, je nutné upozornit na praktiky prodejců plynových kotlů, kteří do nabídek uvádějí jako celkovou cenu tepelné energie z nové plynové kotelny pouze cenu za nakoupený zemní plyn, a to ještě chybně vypočítanou. Tím zásadním způsobem zkreslují skutečnost a neumožňují spravedlivé porovnání skutečných nákladů za teplo. Uváděná účinnost kotlů okolo 108 % je krásný obchodní tah, ale proč za toto „Perpetum mobile“ dosud nikdo nezískal Nobelovu cenu? Fyzikální zákony spalovacího cyklu platí stejně pro všechny druhy kotlů, takže faktická účinnost se pohybuje okolo 93 %. Jestliže dnes podle aktuálních ceníků různých plynárenských společností se cena za 1 GJ energie v plynu pohybuje okolo 360 Kč, pak jen palivové náklady na 1 GJ vyrobeného tepla činí více než 390 Kč/GJ.

K těmto nákladům je ovšem nutné ještě přičíst všechny ostatní náklady, které jsou pro výrobu a rozvod tepelné energie nezbytné a které v předkládaných nabídkách a tedy ani ve slibované ceně tepla z vlastní kotelny nejsou často zohledněny a uvedeny.


Jsou to například následující položky:

  • Největší položkou, která je často úplně opominuta, je vstupní investice na pořízení plynové kotelny, komíny a jejich vložky, zásobníky vody, a třebaže to vše bude pořízeno z fondu oprav, tak to nejsou, jak často slýcháme, jiné peníze, ale náklady ve formě předpokládaných odpisů vstupní investice, které je nutno do ceny tepelné energie zahrnout. Náklady na plynovou kotelnu o výkonu 320 - 400 kW jsou od 1.100.000,- Kč výše.
  • Elektrická energie nutná k oběhu topné vody a větrání prostoru plynové kotelny, zde se jedná o 40.000 – 60.000,- Kč ročně.
     
  • Revize a údržba, které jsou například u kotle o výkonu 320 - 400 kW odbornými firmami vyčíslovány na částku cca 15.000,- Kč ročně.

  • Kontrola - kotel i přes jeho označení jako bezobslužný je nutné kontrolovat, na toto může být zaškolen konkrétní člověk, nebo můžete využít nabídek specializovaných firem, v takovém případě se jedná o částku 12.000,- až 50.000,- Kč ročně.
     
  • Topná voda a její chemická úprava 1.000,- až 15.000,- Kč ročně.

  • Další náklady – pojištění, splácení případného úvěru, plynová přípojka, odpojení od sítí CZT atd. (individuální, mohou dosahovat až několika desítek tisíc Kč ročně nebo jednorázově)

Všechny tyto náklady nutné k dodávce tepla musíte hradit, byť z různých účtů, zatímco v ceně tepla od naší společnosti jsou již kompletně zahrnuty. Je proto na každém odběrateli tepla, aby si důkladně posoudil všechny ekonomické a technické aspekty odpojení od systému dálkového zásobování teplem a především ověřil, zda je tento krok pro něj skutečně výhodnější.

(Zdroj Pražská teplárenská a.s.) 

31.8.2015 13:06:56 | přečteno 4817x | Vladislav Sochna
 

Kde nás najdete?

Teplospol a.s.

sídliště Vajgar 585/III 37701 Jindřichův Hradec
: 25171283
DIČ: CZ25171283
E-mail: info@teplospol.cz
Id datové schránky: jahtt89
Číslo bankovního účtu: 266556436/0300
Telefon: 384 371 111
Fax: 384 321 506

Kontaktní formulář

Bližší informace o zpracování vyplněných údajů zde.

load