DSC 9134

Vyhledávání

Teplospol

Teplospol

K dnešnímu dni zásobujeme teplem a ohřevem vody
6628 DOMÁCNOSTÍTel: +420 384 371 111
E-mail: info@teplospol.cz
vp_logo_www_cb.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Vyhledávání

Vysvětlení pojmů

Co je to CZT?

Centrální zásobování teplem, zkráceně CZT, je systém, ve kterém se centrálně vyrábí teplo a následně je do míst jeho spotřeby rozvedeno pomocí sítě dálkového zásobování teplem. CZT je léty osvědčeným zdrojem tepla, má dlouholetou historii a zajišťuje spolehlivou dodávku tepla do domácností již po mnoho let. Města mají dohled nad jeho fungováním, neboť jsou jeho akcionáři. Některá z nich mají své zastoupení i v orgánech společnosti provozující systém CZT.

Co je to pata objektu?

Pata objektu neboli domovní předávací stanice (DPS) je zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty požadované vnitřním zařízením. Je v ní instalováno zařízení pro měření a regulaci dodávky tepla odběrateli a většinou je zde instalováno i zařízení pro ohřev TUV.

Jaké zařízení v patě objektu patří dodavateli a jaké majiteli objektu?

Dodavatel je zpravidla vlastníkem nebo uživatelem všech venkovních potrubních systémů, dopravujících teplou vodu pro otop a teplou vodu až k odběrnému místu. Odběrné místo je definováno smlouvou. 

Kdo rozděluje náklady na dodávky tepla a teplé užitkové vody (TUV)?

Společnost Teplospol a.s. neúčtuje náklady na tepelnou energii určenou pro vytápění a k ohřevu teplé vody na jednotlivé bytové jednotky, ale pouze na jednotlivé objekty (například bytové domy) připojené na společnou předávací stanici. Na jednotlivé bytové jednotky, popřípadě nebytové prostory provádí toto rozúčtování jednotliví správci, popřípadě sami vlastníci daného domu nebo jím vybrané a pověřené společnosti.

Jaké parametry má mít teplá užitková voda (TUV)?

Pravidla pro ohřev teplé užitkové vody řeší vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007Sb. v platném znění. Teplá užitková voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrových špiček spotřeby v domě. Dodávka je uskutečňována denně nejméně v době od 6 do 22 hodin.

Co je gigajoule (GJ) a kilowatt (kW)?

Gigajoule je fyzikální jednotka, ve které se stanovuje spotřeba tepelné energie (tepla). Pro přepočet 1 GJ = 277,8 kWh. Jeden byt (70 m2) průměrně spotřebuje za rok na vytápění a ohřev vody od 30 do 35 GJ tepla. Kilowatt je fyzikální jednotka potřebného tepelného výkonu. Jedná se o hodnotu, kterou je dané tepelné zařízení schopno vyvinout. Průměrný výkon potřebný k vytápění jednoho bytu je cca 6 kW.

Co znamená ekvitermní regulace topení a jaký má význam?

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní. Jsou dva hlavní důvody pro aplikaci ekvitermní regulace - větší tepelná pohoda z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti a úspora energie, kdy není třeba zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat z něj největší výkon, ale pouze vydat takový výkon, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě. 

2.12.2015 7:44:11 | přečteno 8114x | Vladislav Sochna
 

Kde nás najdete?

Teplospol a.s.

sídliště Vajgar 585/III 37701 Jindřichův Hradec
: 25171283
DIČ: CZ25171283
E-mail: info@teplospol.cz
Id datové schránky: jahtt89
Číslo bankovního účtu: 266556436/0300
Telefon: 384 371 111
Fax: 384 321 506

Kontaktní formulář

Bližší informace o zpracování vyplněných údajů zde.

load