Valná hromada 2022

Dokumenty k řádné valné hromadě konané 10.6.2022

Pozvánka na 25. VH s jednacím a hlasovacím řádem a informacemi k bodům programu
Pokyny k jednání VH

Valná hromada 2021

Dokumenty k řádné valné hromadě konané 18.6.2021

Zápis z jednání 24. VH společnosti
Pozvánka na 24. VH s jednacím a hlasovacím řádem a informacemi k bodům programu
Pokyny k jednání VH

Návrh a protinávrh města Třeboň
Vyjádření představenstva Teplospol a.s. k žádosti města Třeboň a návrhu i protinávrhu
Stanovisko dozorčí rady a.s.


Valná hromada 2020

Dokumenty k řádné valné hromadě konané 23.6.2020

Zápis z jednání 23. VH společnosti
Pozvánka na 23. VH s jednacím a hlasovacím řádem a informacemi k bodům programu


Valná hromada 2019

Dokumenty k řádné valné hromadě konané 14.5. 2019

Zápis z jednání 22. VH společnosti
Pozvánka na 22. VH s jednacím a hlasovacím řádem a informacemi k bodům programu


Valná hromada 2018

Dokumenty k řádné valné hromadě konané 24.5. 2018

Zápis z jednání 21. VH společnosti
Pozvánka na 21. VH s jednacím a hlasovacím řádem a informacemi k bodům programu


Valná hromada 2017

Dokumenty k řádné valné hromadě konané 26.5. 2017

Zápis z jednání 20. VH společnosti
Pozvánka na 20. VH s jednacím a hlasovacím řádem


Valná hromada 2016

Dokumenty k řádné valné hromadě konané 27.5. 2016

Zápis z jednání 19. VH společnosti
Pozvánka na VH s jednacím a hlasovacím řádem


Valná hromada 2015

Dokumenty k řádné valné hromadě konané 29.5. 2015

Zápis z jednání 18. VH společnosti
Pozvánka na VH s jednacím a hlasovacím řádem