Organizační struktura

Ve společnosti je nastaven dualistický systém řízení. Statutárním orgánem je představenstvo, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti dohlíží dozorčí rada.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada složená z akcionářů, kteří vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.

Výběr a obsazení pracovních pozic či jejich změny jsou dány aktuální situací a potřebami společnosti.