Orgány společnosti

Valná hromada

Představenstvo

  • Ing. Jan Mlčák, MBA  - předseda představenstva
  • Ing. Jaromír Slíva - místopředseda představenstva
  • Ing. Milan Kučera - člen představenstva
  • Vladimír Bláha - člen představenstva
  • Zdeněk Mráz - člen představenstva

Dozorčí rada

  • Jan Paďourek - předseda dozorčí rady
  • Ing. Jiří Baštář - místopředseda dozorčí rady
  • Ing. Štěpán Srnka- člen dozorčí rady

Vedení společnosti dle platné organizační struktury

  • Ing. Milan Kučera - ředitel a.s.