Strategie společnosti

Společnost Teplospol a.s. si klade za prioritní cíl uspokojovat v souladu s regulačními pravidly, limity ochrany přírody náročné potřeby svých zákazníků. Naším záměrem je i nadále co nejefektivněji využívat zdroje, kvalitně a pohotově komunikovat s našimi zákazníky a nacházet nové příležitosti pro dlouhodobou spolupráci. Strategické záměry hodlá společnost postavit na důsledné efektivnosti výroby a distribuce energií, které budou zároveň maximálně šetrné k životnímu prostředí a konečným odběratelům v rámci možností přispějí ke stabilizaci nebo nejlépe snížení nákladů a výsledných cen za odebíranou tepelnou energii pro vytápění a ohřev TV.
Nabídku služeb pro naše smluvní odběratele má společnost zájem podle potřeb průběžně rozšiřovat a zdokonalovat.