Výroba a distribuce

Výroba tepla a elektřiny

Hlavním předmětem činnosti naší společnosti je výroba tepla, jeho rozvod a výroba elektrické energie v lokalitách Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Třeboň, Chlum u Třeboně, Suchdol nad Lužnicí, České Velenice a Dačice.

Elektrickou energii vyrábíme v kogeneračních jednotkách.

Společnost TEPLOSPOL a.s. kombinuje dodávky tepla z vlastních zdrojů (plynové kotelny a kogenerační jednotky) a tepla nakupovaného od výrobců, kteří ho získávají z obnovitelných zdrojů jako vedlejší produkt při výrobě elektrické energie (v Jindřichově Hradci, Českých Velenicích a od roku 2016 v Dačicích). Tím je zajištěna kontinuita dodávek (záložní zdroje) a optimalizace nákladů na dodávky tepla do systému CZT.

Výroba a rozvod tepelné energie je prováděna v souladu s předepsanými zákony a vyhláškami, ve kterých jsou stanovena přísná pravidla pro vytápění a pro dodávku teplé vody.