Jak se teplo vyrábí

Je několik způsobů, jak vyrobit teplo dodávané do systému CZT. Každý způsob má své výhody a nevýhody. Hlavním zdroji, ve kterých se vyrábí tepelná energie pro systém CZT jsou:

Výtopna

Výtopna má nejjednodušší cyklus získávání energie. Spalované palivo v kotli ohřívá vodu, která přes tepelný výměník dodává teplo pro rozvody soustavy CZT. Takový cyklus má až 90% účinnost, ale získává se při něm pouze teplo.

Teplárna

V teplárně se spalováním paliva (nejčastěji uhlí) získává energie, která je využita pro pohon generátoru při výrobě elektrické energie a zbytkové (odpadní) teplo předává svou energii přes výměník do systému CZT. Vzhledem k tomu, že je zde teplo vedlejším produktem, ceny za takto vyrobené teplo jsou nižší, než cena za teplo, vyrobené ve výtopnách. Účinnost tohoto zdroje je však nižší, než v případě výtopen.

Kogenerační jednotka

Zemní plyn se spaluje v upraveném pístovém motoru, který pohání generátor, vyrábějící elektřinu. Chlazením spalin, chladící vody a oleje se získává teplo, které je přes výměník a spalinový výměník dodáváno do soustavy CZT. Obvykle se udává, že 32% uvolněné energie paliva se přemění na elektřinu, 59% na teplo a 9% na ztráty, ale motorové jednotky při ideálním odběrovém diagramu dokážou vyrobit až 40% elektřiny, 57% tepla a jen 3% uvolněné energie připadne na ztráty.