Počítejte s námi

Porovnání kalkulací cen tepla pro vytápění objektu (TČ / CZT):

Pro Vaší snazší orientaci v nabídkách od dodavatelů TČ uvádíme srovnání kalkulací ceny tepla. 
 

Ve většině případů dodavatelé TČ neuvádí úplnou reálnou kalkulaci ceny!

Předmět porovnání - bytový dům o 33 bytech, sídliště Vajgar, J. Hradec, zateplený, vyměněná okna

tabulka

*) Topný faktor vyjadřuje účinnost tepelného čerpadla. Zjednodušeně udává, kolik kWh tepelné energie se vyrobí z 1 kWh elektrické energie. Dodavatelé tepelných čerpadel běžně uvádí teoretickou hodnotu topného faktoru, která je ovšem v běžných podmínkách nereálná. Do kalkulace je nutné použít průměrný sezónní topný faktor, jehož hodnotu odborné studie pro bytové domy uvádí v rozmezí 2,2 – 2,6.
**) Cena stanovena z ceníku společnosti E.ON Energie, a.s.: jistič 3 x 100 A, sazba C56d
***) Výše Investice byla zjištěna na základě poptávky u dodavatelů tepelných čerpadel