Podpořili jsme

10.3.2022

Humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny
V rámci humanitární pomoci obyvatelům postižené Ukrajiny poskytla společnost finanční dar ve výši 20.000,- Kč na zřízený transparentní účet organizace Českého červeného kříže. Na poskytnutí daru se shodlo představenstvo společnosti.

uk

28.4.2020

Společnost Teplospol a.s. podpořila Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. věcným darem ve formě 330ks ochranných roušek s kapsou

„Uvědomujeme si odpovědnost nejen za distribuci tepla na našem území, ale také za naše odběratele, občany, kteří tu žijí a pracují. Proto jsme poskytli věcný dar místní nemocnici“.

Poděkování

rouška

14.8.2018

Společnost Teplospol a.s. podpořila projekt " Maminko, dýchám ".

Děkovný dopis

330 logo nadace

17.3.2016

Společnost Teplospol a.s. podpořila Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. věcným darem ve formě invalidního vozíku.
Děkovný dopis

vozik