Ocenění

Za dosahované výsledky hospodaření a naši činnost jsme získali tato nejvyšší ocenění:

AAA 2016 AAA 2017 AAA 2018 AAA 2019  AAA 2020
     Certifikát 2016      Certifikát 2017     Certifikát 2018    Certifikát 2019       Certifikát 2020
     
 AAA 2021 AAA 2022   
      Certifikát 2021    Certifikát 2022   

Jsme stabilní, ekonomicky silnou a pro obchodní partnery důvěryhodnou společností. Úspěchy nás motivují, ale i zavazují. Spokojenost našich zákazníků (odběratelů) s poskytovanými službami je významným faktorem“. Mezinárodní certifikát Top Rating® 2020

top rating 2020f