Rozšíření působnosti společnosti o lokalitu Kardašovy Řečice

od 1. září letošního roku bude společnost zajišťovat provoz tepelného hospodářství v Kardašově Řečici a rozšíří tím okruh svých odběratelů. Vstup společnosti do této lokality byl projednán a schválen příslušnými orgány společnosti a města. V minulosti tam Teplospol a.s. teplem zásoboval 5 panelových BD na sídlišti T.G. Masaryka, nyní bude rozsah odběratelů výrazně vyšší.


Společnost bude teplo jednak nakupovat z biomasové kotelny DELTA Kardašova Řečice a.s. a zároveň i vyrábět z malé PK města (to především pro účely ohřevu TV). Distribuce tepla k odběrným místům příslušných zákazníků bude probíhat prostřednictvím teplovodního potrubí (rozvodnou sítí), které je vlastnictvím města a pro tyto účely bylo pronajato.

Všem děkujeme za dosavadní součinnost, spolupráci a pochopení při této komplexní změně.

Věříme, že námi poskytované služby na úseku tepelného hospodářství v lokalitě se u smluvních odběratelů setkají s maximální spokojeností.

 

V Jindřichově Hradci, srpen 2019